หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพ้ยา chlorpheniramine มีโอกาสแพ้ betahistine ไหมคะ

ถามโดย mp เผยแพร่ตั้งแต่ 04/11/2022-10:50:23 -- 487 views
 

คำตอบ

ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูล cross-reactivity ระหว่าง chlorpheniramine และ betahistine แต่จากข้อมูลการ cross-reactivity ระหว่างยากลุ่ม antihistamines ด้วยกัน พบว่ายาที่มีโครงสร้างคล้ายกันสามารถเกิด cross-reactivity ได้[1,2] โดย chlorpheniramine มีโครงสร้างเป็น alkylamine[3] ส่วน betahistine มีโครงสร้างเป็น aminoalkylpyridine[4] ดังนั้นหากพิจารณาจากเพียงโครงสร้าง การเกิด cross-reactivity จึงมีโอกาสต่ำ

Reference:
1. Kim MH, Lee SM, Lee SH, Kwon HS, Kim SH, Cho SH, Min KU, Kim YY, Chang YS. A case of chlorpheniramine maleate-induced hypersensitivity with aspirin intolerance. Allergy Asthma Immunol Res. 2011;3(1):62-4.
2. Cravo M, Gonçalo M, Figueiredo A. Fixed drug eruption to cetirizine with positive lesional patch tests to the three piperazine derivatives. Int J Dermatol. 2007;46(7):760-2.
3. Criado, Paulo Ricardo et al. Histamine, histamine receptors and antihistamines: new concepts. An Bras Dermatol. 2010;85(2):195-210.
4. National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 2366, Betahistine. [Database on the internet]. [cited 14 November 2022]. Available from: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Betahistine

Keywords:
chlorpheniramine, betahistine, cross-reactivity, แพ้ยา

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้