หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปกติใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด หากใช้ยาเหน็บ Neo-Penotran Forte (Metronidazole 750 มก. และ Miconazole nitrate 200 มก.) ระหว่างใช้ยาและหลังใช้ยาจำเป็นต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยไหมคะ หากต้องใช้ หลังจากหยุดยาแล้วจะต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยต่ออีกกี่วัน

ถามโดย กรรไกรไข่ผ้าไหม เผยแพร่ตั้งแต่ 14/05/2022-10:54:36 -- 231 views
 

คำตอบ

ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนังเป็นยาฮอร์โมนรวม ประกอบด้วยยาฮอร์โมนในกลุ่มเอสโตรเจน (estrogens) ผสมกับยาฮอร์โมนในกลุ่มโพรเจสติน (progestins) คล้ายกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดแผงที่รับประทานทุกวัน ส่วน metronidazole และ miconazole nitrate เป็นยาต้านจุลชีพ ยาชนิดแรกใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิตบางชนิด ส่วนชนิดหลังใช้รักษาโรคติดเชื้อรา ยาต้านจุลชีพอาจมีผลรบกวนประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมได้ ไม่ว่ายาคุมกำเนิดนั้นจะเป็นยาชนิดรับประทานหรือชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (เนื่องจากการเปลี่ยนสภาพยาฮอร์โมนเกิดขึ้นด้วยวิถีทางเดียวกันภายหลังยาฮอร์โมนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว) ทั้งนี้การส่งผลรบกวนของยาต้านจุลชีพขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของยา, ขนาดยา, วิธีใช้ยา, ระยะเวลาที่ใช้ยา, ยาอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน, ผู้ที่ใช้ยา (อ้วนหรือไม่) การให้ miconazole ทางช่องคลอดมียาเข้าสู่ร่างกายได้ราว 1.4% จึงไม่น่าจะส่งผลรบกวนประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ส่วนการให้ metronidazole ทางช่องคลอดมียาเข้าสู่ร่างกายได้ราว 20% ซึ่ง metronidazole เป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มที่อาจลดประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมได้บ้าง แต่มีข้อมูลสนับสนุนน้อยหรือข้อมูลไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามเพื่อความความปลอดภัยโดยเฉพาะในกรณีที่การตั้งครรภ์อาจสร้างปัญหาใหญ่หลวง แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือเพิ่มการคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย ตลอดช่วงที่ใช้ยาไปจนถึง 7 วันหลังหยุดใช้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง “ยาฆ่าเชื้อ” ลดประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิด…หรือไม่? โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info.php?id=525

Reference:
1. Alper MM, Barwin BN, McLean WM, McGilveray IJ, Sved S. Systemic absorption of metronidazole by the vaginal route. Obstet Gynecol 1985;65(6):781-4.
2. Daneshmend TK. Systemic absorption of miconazole from the vagina. J Antimicrob Chemother 1986;18(4):507-11.
3. Kjærstad MB, Nielsen F, Nøhr-Jensen L, Zwisler S, Brøsen K, Andersen HR. Systemic uptake of miconazole during vaginal suppository use and effect on CYP1A2 and CYP3A4 associated enzyme activities in women. Eur J Clin Pharmacol 2010;66(12):1189-97

Keywords:
metronidazole, miconazole nitrate, คุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง, ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, ยาต้านจุลชีพ

ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้