หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทานยา allopurinol 100 mg 2 เม็ด หลังอาหารเช้า มีผลต่อ bilirubin หรือไม่ ค่าบิลิรูบิน Total 1.89 สูงมาโดยตลอด Ast = alt = 25 อัลบูมิน 4.5 globulin 2.2

ถามโดย นายสุชัย อารยางกูร เผยแพร่ตั้งแต่ 30/03/2022-15:29:59 -- 468 views
 

คำตอบ

ในผู้ใหญ่ค่าบิลิรูบินรวม (total bilirubin) ไม่ควรเกิน 1.2 มิลลิกรัม/เดซิลิตร การเกิดผลเสียต่อตับระยะเริ่มต้นอาจพบเฉพาะค่าบิลิรูบินสูงขึ้นก่อนที่จะพบความผิดปกติในตัวชี้วัดอื่นก็เป็นไปได้ หรือการที่พบค่าบิลิรูบินสูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้เกิดจากความเป็นพิษต่อตับ อาจเกิดจากการรบกวนเมแทบอลิซึม (หมายถึงกระบวนการสร้างและสลายสาร) ของบิลิรูบิน เช่น การยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนบิลิรูบินไปเป็นสารอื่นเพื่อการกำจัดออกจากร่างกาย หรือการยับยั้งตัวขนส่ง (transporters) ที่นำบิลิรูบินจากเลือดเข้าสู่ตับหรือตัวขนส่งที่อื่น สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาใด ๆ รวมถึง allopurinol (ยาลดระดับกรดยูริกในเลือด) ด้วยเหตุนี้จึงต้องติดตามค่าชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งบิลิรูบิน เอนไซม์ต่าง ๆ โปรตีนในซีรัม เป็นต้น ซึ่งแพทย์จะพิจารณาปรับการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย

Reference:
1. Allopurinol. In: LiverTox: Clinical and research information on drug-induced liver injury. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-. Updated: December 26, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548098/
2. Yang K, Battista C, Woodhead JL, Stahl SH, Mettetal JT, Watkins PB, et al. Systems pharmacology modeling of drug-induced hyperbilirubinemia: differentiating hepatotoxicity and inhibition of enzymes/transporters. Clin Pharmacol Ther 2017;101(4):501-9.

Keywords:
allopurinol, total bilirubin, ค่าบิลิรูบินรวมสูง

หัวใจและหลอดเลือด อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้