หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีแพลนได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่ 2 แต่ตอนนี้มีทานยาฆ่าเชื้ออยู่ 2 ตัว (Clindamycin 300mg และ Augmentin 1g) จำเป็นต้องหยุดยาไหมครับ หรือทานปกติจนหมด

ถามโดย Theerawat เผยแพร่ตั้งแต่ 13/12/2021-17:05:10 -- 2,188 views
 

คำตอบ

จากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (product information) ของวัคซีนโมเดอร์นาพบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนนี้กับยาใด และจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนโควิด-19 (รวมถึงวัคซีนโมเดอร์นา) กับยา clindamycin และ Augmentin (เป็นยาสูตรผสมที่มี amoxicillin กับ clavulanic acid) ซึ่งยาทั้งสองชนิดนี้ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย อีกทั้งไม่พบว่ายาเหล่านี้มีผลรบกวนต่อฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนอื่นที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตามหากมีการติดเชื้อเฉียบพลันหรือติดเชื้อรุนแรง (จนเป็นเหตุให้ใช้ยาดังกล่าว) หรือมีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนรอจนอาการเจ็บป่วยหายไป อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ คำเตือนและข้อแนะนำอื่น ๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้จากบทความเรื่อง “ผลไม่พึงประสงค์ของวัคซีนโควิด-19 และการเฝ้าระวัง” โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/581 และเรื่อง “ยากับวัคซีนโควิด-19 : มีผลกระทบต่อกันอย่างไร?” ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/589

Reference:
1. Fact sheet for healthcare providers administering vaccine (vaccination providers) emergency use authorization (EUA) of the MODERNA COVID-19 vaccine to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19), updated: December 9, 2021. https://www.fda.gov/media/144637/download.
2. Advice on using COVID-19 vaccines in individuals with acute severe febrile illness. https://www.sps.nhs.uk/articles/using-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-in-individuals-with-acute-severe-febrile-illness/

Keywords:
clindamycin, amoxicillin, clavulanic acid, MODERNA COVID-19 vaccine, วัคซีนโควิด-19, วัคซีนโมเดอร์นา

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้