หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับยา Swiff จากโรงพยาบาล หลังทานยาไป 45ml ตามหมอสั่ง ประมาณ1-2 ชั่วโมงมีอาการปวดท้องมาก แต่ยังไม่ถ่าย เป็นกลไกการทำงานขอยารึเปล่าคะ ผิดปกติหรืออันตรายไหมคะ

ถามโดย Juny เผยแพร่ตั้งแต่ 12/09/2021-17:02:31 -- 625 views
 

คำตอบ

Swiff มีตัวยาสำคัญเป็นเกลือโซเดียมฟอสเฟต (monobasic sodium phosphate และ dibasic sodium phosphate) ใช้เป็นยาถ่ายก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้ใหญ่ (ไม่ใช้เป็นยาระบายทั่วไป) ตัวยาออกฤทธิ์ดึงน้ำสะสมไว้ในลำไส้เล็ก (osmotic effect) ทำให้ลำไส้ขยายและบีบตัว ส่งผลไปถึงลำไส้ใหญ่ ปริมาณน้ำที่มากขึ้นยังทำให้อุจจาระนุ่มและขับถ่ายได้ง่าย ผู้ใหญ่รับประทานยาในขนาดครั้งละ 45 มิลลิลิตร โดยเจือจางด้วยน้ำก่อนดื่มและดื่มน้ำปริมาณมากตาม รับประทานยา 2 ครั้ง ห่างกัน 10-12 ชั่วโมง บางคนเกิดการขับถ่ายเร็วภายหลังรับประทานยาในขณะที่บางคนต้องรอหลายชั่วโมง ยามีผลไม่พึงประสงค์ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปั่นป่วนท้อง ปวดท้อง ปวดทวารหนัก อาจทำให้สมดุลอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายเสียไป อาการปวดท้องตามที่ถามมานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากลำไส้บีบตัวดังที่กล่าวข้างต้น

Reference:
1. Swiff. https://www.mims.com/thailand/drug/info/swiff
2. Monobasic Sodium Phosphate + Dibasic Sodium Phosphate. https://www.mims.com/thailand/drug/info/monobasic%20sodium%20phosphate%20+%20dibasic%20sodium%20phosphate
3. Phospho-soda 24.4g / 10.8g oral solution. https://www.medicines.org.uk/emc/product/3771/smpc

Keywords:
monobasic sodium phosphate, dibasic sodium phosphate, ยาถ่ายเกลือโซเดียมฟอสเฟต

ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020