หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ ปกติได้รับยา PTU methimazole และ propranolol โดยรักษาอย่างต่อเนื่อง และวางแผนจะตั้งครรภ์ ควรปรับเปลี่ยนการใช้ยาอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยต่อแม่และทารกในครรภ์

ถามโดย Piggy เผยแพร่ตั้งแต่ 16/10/2020-17:41:42 -- 2,885 views
 

คำตอบ

จากแนวทางการใช้ยารักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเกินในผู้ที่ตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรก (3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์) ให้ใช้ propylthiouracil (PTU) เนื่องจาก methimazole มีความเสี่ยงต่อการทำให้ทารกในครรภ์พิการ (teratogenicity) ซึ่งไตรมาสแรกเป็นช่วงที่มีการสร้างอวัยวะของทารกในครรภ์ หลังจากนั้นแนะนำให้ใช้ methimazole เนื่องจาก propylthiouracil มีความเป็นพิษต่อตับมากกว่า methimazole ส่วน propranolol เป็นยาที่ใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ Keywords: propylthiouracil, PTU, methimazole, ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงเกิน

Reference:
(1) Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, Brown RS, Chen H, Dosiou C, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-89.
(2) Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L, Leenhardt L, Poppe K, Pearce SH. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism. Eur Thyroid J 2018;7(4):167-86.
(3) Andersen SL, Andersen S. Antithyroid drugs and birth defects. Thyroid Res 2020;13(11):1-9.

Keywords:
-

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้