หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นโรคหัวใจทานยา Uralyt-U ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย เสาวลักษณ์ เผยแพร่ตั้งแต่ 03/06/2020-23:08:25 -- 893 views
 

คำตอบ

ยูราลิท-ยู (Uralyt-U) เป็นชื่อทางการค้า มีตัวยาสำคัญคือ โพแทสเซียมโซเดียมไฮโดรเจนซิเทรต (potassium sodium hydrogen citrate) ใช้รักษาโรคนิ่วในไต จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบการศึกษาที่บ่งชี้ว่ายานี้มีผลโดยตรงต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ อย่างไรก็ตามยานี้มีส่วนประกอบของโซเดียมจึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคหัวใจบางประเภทได้ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่ต้องจำกัดปริมาณเกลือโซเดียม นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงและเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ หากใช้ยานี้ควรมีการตรวจติดตามค่าอิเล็กโทรไลต์โดยเฉพาะระดับโซเดียมและโพแทสเซียมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจ Keywords: potassium sodium hydrogen citrate, ยารักษาโรคนิ่วในไต, โพแทสเซียมโซเดียมไฮโดรเจนซิเทรต, โรคหัวใจ
Reference:
1. Generic drugs. Kumar K, Kumar S, Gupta A, Chaithanya R; ©2003-2020. Drug information: Uralyt-U. Available from: https://www.ndrugs.com/?s=uralyt-u
2. Wang L, Cui Y, Zhang J, Zhang Q. Safety of potassium-bearing citrate in patients with renal transplantation: a case report. Medicine 2017;96(42):1-4.
3. UptoDate®. Wolters Kluwer; ©2011-2020. Drug information: Potassium citrate. Available from: https://www.uptodate.com/contents/search?search=Potassium%20citrate&x=0&y=0
ทางเดินปัสสาวะ หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020