หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบการใช้ ์NSAIDs เป็นระยะเวลานานในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดเรื้อรัง เช่น ปวดจากการออกกำลังกาย หรือการทำงาน จะสามารถใช้ได้เป็นเวลานานที่สุดเท่าไร

ถามโดย mp เผยแพร่ตั้งแต่ 04/05/2020-14:53:37 -- 997 views
 

คำตอบ

ยากลุ่ม NSAIDs (หรือ nonsteroidal anti-inflammatory drugs) ส่วนใหญ่ใช้บรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดในโรคข้ออักเสบ แม้ยาในกลุ่มนี้ช่วยลดอาการปวดจากสาเหตุต่าง ๆ แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากการออกกำลังกายหรือการทำงาน เนื่องจากยามีผลไม่พึงประสงค์หลายอย่าง เช่น การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร การเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางหลอดเลือดและหัวใจ เกิดผลเสียต่อตับและไต โดยเฉพาะการใช้เป็นเวลานานหรือใช้ขนาดสูง โดยทั่วไประยะเวลาในการใช้ยากลุ่มนี้ 5-10 วัน (แม้ในบางโรคอาจใช้นานกว่านี้) ในกรณีที่เกิดอาการปวดจากการออกกำลังกายหรือการทำงานแสดงถึงการใช้กล้ามเนื้อที่มากเกินไปหรือไม่เหมาะสม จึงไม่ควรหักโหมในการออกกำลังกายจนเกินไป หรือในการทำงานก็เช่นเดียวกัน หากเป็นไปได้อาจใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงหรือวิธีการอื่นเพื่อลดการใช้กล้ามเนื้อ Keywords: NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, อาการปวดเรื้อรัง, อาการปวดจากการออกกำลังกาย, อาการปวดจากการทำงาน
Reference:
1. Ho KY, Gwee KA, Cheng YK, Yoon KH, Hee HT, Omar AR. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in chronic pain: implications of new data for clinical practice. J Pain Res 2018;11:1937-48.
2. Atchison JW, Herndon CM, Rusie E. NSAIDs for musculoskeletal pain management: current perspectives and novel strategies to improve safety. J Manag Care Pharm 2013;19(9 Supp A):1-19.
3. Ong CK, Lirk P, Tan CH, Seymour RA. An evidence-based update on nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Clin Med Res 2007;5:19-34
กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020