หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Cutaneous Solution รูปแบบยาภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะ

ถามโดย สุกัญญา รักภักดี เผยแพร่ตั้งแต่ 03/04/2019-10:16:41 -- 723 views
 

คำตอบ

เป็นยาน้ำใสสำหรับใช้กับผิวหนัง อาจใช้ทา ป้าย สเปรย์ เช็ด ชะล้าง เป็นต้น ตรงบริเวณที่มีรอยโรค Keywords: cutaneous solution, ยาน้ำใสสำหรับใช้กับผิวหนัง
Reference:
-
ผิวหนังและเครื่องสำอาง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020