หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่า การใช้ยา Bioflor saccharomyces boulardii ร่วมกับยาฆ่าเชื้้อ Cifran ciprofloxacin 500 มก. รักษาท้องเสีย สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่คะ

ถามโดย Koala Jung เผยแพร่ตั้งแต่ 24/07/2018-08:36:57 -- 13,944 views
 

คำตอบ

ยาต้านจุลชีพ Cifran® มีตัวยาสำคัญคือ ciprofloxacin เป็นยาในกลุ่ม fluoroquinolones ออกฤทธิ์กว้างในการครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ ส่วนยา Bioflor® มีตัวยาสำคัญคือ Saccharomyces boulardii CNCM 1-745 เป็นยีสต์ที่นำมาใช้ในการรักษาอาการท้องเสียและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร กลไกที่ออกฤทธิ์ยังไม่แน่ชัดแต่พบว่าช่วยปรับสมดุลของจุลชีพในทางเดินอาหาร ciprofloxacin ไม่มีฤทธิ์กำจัดยีสต์ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยาทั้งสองชนิดเมื่อใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามอาการท้องเสียโดยทั่วไปมักไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพ นอกจากมีการติดเชื้อบางชนิดที่รุนแรง Keywords: ciprofloxacin, Saccharomyces boulardii, ท้องเสีย
Reference:
1. Kelesidis T, Pothoulakis C. Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Therap Adv Gastroenterol 2012;5:111-25.
2. Sharif MR, Kashani HH, Ardakani AT, Kheirkhah D, Tabatabaei F, Sharif A. The effect of a yeast probiotic on acute diarrhea in children. Probiotics Antimicrob Proteins 2016;8:211-4.
3. Herbrecht R, Nivoix Y. Saccharomyces cerevisiae fungemia: an adverse effect of Saccharomyces boulardii probiotic administration. Clin Infect Dis 2005;40:1635-7.
ทางเดินอาหาร ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020