หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Vitamin B-17 คืออะไร?

ถามโดย ภก. องค์การเภสัชกรรม เผยแพร่ตั้งแต่ 06/11/2003-10:57:38 -- 12,269 views
 

คำตอบ

vitamin B-17 เป็นอีกชื่อหนึ่งของ “laetrile” ซึ่งเป็นสารที่พบในพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพืชต่าง ๆ ถูกนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งในต่างประเทศ โดยไม่ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ The New England Journal of Medicine ในปี 1982 ว่า laetrile ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็ง และอาจมีอันตรายจากสารพิษไซยาไนด์ (cyanide) ซึ่งถูกปลดปล่อยจากสารดังกล่าว vitamin B-17 ไม่ได้เป็น vitamin ที่จำเป็นต่อร่างกายแต่อย่างใด

Reference:
http://www.fda.gov/fdac/departs/2001/201_irs.html

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020