หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากสอบถามเรื่องการใช้ยาคล้ายกล้ามเนื้อค่ะ ตัวยา tolperisone กับ eperisone แตกต่างกันอย่างไรคะ เห็นเภสัชกรแนะนำว่า ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งให้หมดก่อน ถึงจะเริ่มอีกตัวยาหนึ่งได้ ตัวไหนให้ผลในการรักษาได้ดีกว่ากันคะ และอีกคำถามหนึ่งคะ คนไข้ที่แพ้ยาแอสไพรินเมื่อทานยาคลายกล้ามเนื้อจะมีผลกระทบอะไรมั้ยคะ

ถามโดย สายฝน เผยแพร่ตั้งแต่ 08/01/2014-10:22:54 -- 65,849 views
 

คำตอบ

ยา tolperisone และ eperisone เป็นยาคลายกล้ามเนื้อใช้บรรเทาอาการปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางเหมือนกันแต่มีกลไลการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ใช้ยาเพียงตัวใดตัวหนึ่ง จากข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์พบว่ายาทั้งสองชนิดนี้มีอัตราการดูดซึมยาเร็วและเริ่มออกฤทธิ์ในเวลาใกล้เคียงกัน และแม้ว่า tolperisone จะให้ระดับยาสูงสุดในเลือดได้เร็วกว่าเล็กน้อยแต่ยาทั้งสองชนิดนี้มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงกัน ยาแอสไพรินมีโครงสร้างที่แตกต่างจากยาคลายกล้ามเนื้อทั้งสองชนิด ผู้ที่แพ้แอสไพรินสามารถใช้ยาคลายกล้ามเนื้อทั้งสองชนิดที่ถามมาได้ Keywords: tolperisone, eperisone, aspirin, แอสไพริน

Reference:
1. Kocsis P, Farkas S, Fodor L, Bielik N, Thán M, Kolok S, et al. Tolperisone-type drugs inhibit spinal reflexes via blockade of voltage-gated sodium and calcium channels. J Pharmacol Exp Ther 2005;315:1237-46.
2. Melilli B, Piazza C, Vitale DC, Marano MR, Pecori A, Mattana P, et al. Human pharmacokinetics of the muscle relaxant, eperisone hydrochloride by liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2011;36:71-8.
3. Cabitza P, Randelli P. Efficacy and safety of eperisone in patients with low back pain: a double blind randomized study. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2008;12:229-35.
4. Rao R, Panghate A, Chandanwale A, Sardar I, Ghosh M, Roy M, et al. Clinical comparative study: efficacy and tolerability of tolperisone and thiocolchicoside in acute low back pain and spinal muscle spasticity. Asian Spine J 2012;6:115-22.
5. Vora A. Tolperisone. http://www.japi.org/february_2010/Article_17.pdf

Keywords:
-

กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้