หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันรับประทานยาลดไขมันในเลือด และทานยาคุมกำเนิด จะมีผลเสียอย่าไรบ้างคะ

ถามโดย นุชนารถ เผยแพร่ตั้งแต่ 14/09/2013-15:33:27 -- 5,244 views
 

คำตอบ

ยาทุกชนิดมีทั้งผลด้านดีและด้านเสีย ดังนั้นแล้วการจะพิจารณาใช้ยากับผู้ป่วยแต่ละรายจำเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้ยาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเกิดผลเสียจากการใช้ยาน้อยที่สุด กรณียาลดไขมันในเลือด เนื่องจากผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง และอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดังนั้นแพทย์ก็จำเป็นต้องสั่งจ่ายยาลดไขมันในเลือดให้ผู้ป่วยรับประทาน ซึ่งยาลดไขมันในเลือดก็มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีประสิทธิภาพในการลดไขมันและมีอาการข้างเคียงที่ต่างกัน ยาลดไขมันบางกลุ่มอาจมีผลทำให้ค่าเอนไซน์ตับเพิ่มขึ้น หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางกลุ่มอาจทำให้เกิดผื่นได้ ส่วนกรณียาคุมกำเนิดอาการข้างเคียงก็ขึ้นกับชนิดและปริมาณของฮอร์โมนที่เป็นส่วนประกอบ โดยทั่วไปแล้วยาคุมกำเนิดอาจทำให้ น้ำหนักตัวเพิ่ม ประจำเดือนแปรปรวน เลือดออกกระปริบกระปรอย และอาจเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ แต่อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาจะเกิดได้น้อยมากและผู้ป่วยที่เกิดอาการข้างเคียงมักมีปัจจัยกระตุ้นอย่างอื่นร่วมด้วย ดังนั้นแล้วผู้ถามไม่ควรกังวลเกิดเหตุ หากไม่พบอาการผิดปกติใดๆ ก็สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ ส่วนประเด็นผลเสียจากการรับประทานยาลดไขมันในเลือดและยาคุมกำเนิดร่วมกัน พบว่าส่วนใหญ่ยาลดไขมันในเลือดและยาคุมกำเนิดสามารถรับประทานร่วมกันได้ โดยไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือเกิดเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากผู้ถามต้องการทราบข้อมูลที่แน่ชัดจำเป็นต้องระบุชื่อยาคุมกำเนิด และชื่อยาลดไขมันเลือดที่ใช้เพื่อจะได้สามารถตอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น Key words: ยาคุมกำเนิด, ยาลดไขมันในเลือด, อาการข้างเดียง, side effect, contraceptive, antihyperlipidemia
Reference:
หัวใจและหลอดเลือด ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020