หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับยา travaprostเปรียบเทียบกับlatanoprsst

ถามโดย lerm เผยแพร่ตั้งแต่ 21/04/2005-15:13:21 -- 4,648 views
 

คำตอบ

จากข้อมูลที่ได้จาก Drug Class Review: Ophthalmic Prostagladin Analogs (www.vapbm.com) สรุปได้ดังนี้ Travoprost และ Latanaprost เป็นยาในกลุ่ม prostaglandin analogs ที่ใช้ลดความดันลูกตาในผู้ป่วยที่เป็น glaucoma ชนิดมุมเปิดหรือผู้ป่วยที่มีความดันลูกตาสูง วิธีการใช้ คือ หยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1 หยด วันละ 1 ครั้ง และสามารถให้ร่วมกับยาอื่นได้ แต่ต้องหยอดยาห่างกันอย่างน้อย 5 นาที ผลทางคลินิก latanaprost สามารถลดความดันลูกตาได้น้อยกว่า travoprost เล็กน้อย (efficacy 23-35% ลด 6-8 mmHg VS efficacy 25-30% ลด 7-8 mmHg) ผลทางเภสัชจลนศาสตร์ - การดูดซึมยาเพื่อให้ถึง C max ของยาในของเหลวลูกตาของ latanaprost ใช้เวลานานกว่า travoprost (120 นาที VS 30 นาที) - latanaprost ใช้เวลาในการกระจายยาไปที่ของเหลวในลูกตาในรูปของกรด 4 ชม. และที่พลาสมา 1 ชม. ในขณะที่ travoprost ใช้เวลากระจายยาในพลาสมา 1 ชม. และถูกขจัดออกรวดเร็ว - การเปลี่ยนแปลงของ latanaprost จะผ่าน beta-oxidation ที่ตับ ส่วน travoprost จะผ่าน esterase ใน cornea - latanaprost จะขจัดยาออกทางไต ส่วน travoprost จะไม่สามารถวัดระดับยาในพลาสมาที่ 1 ชม. ได้ อาการข้างเคียงของ latanaprost คือทำให้การเปลี่ยนแปลง pigment ของ iris eyelash ได้มากกว่า travoprost แต่เกิด hyperemia และ pruritus น้อยกว่า travoprost

Reference:
-

Keywords:
-

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้