หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าเราไม่กินอาหารที่มีไขมันเลยจะทำให้ร่างกายไม่ดูดซึมวิตามินอะไร

ถามโดย พิมพ์ศิริ เผยแพร่ตั้งแต่ 16/07/2013-15:54:52 -- 35,443 views
 

คำตอบ

หากงดอาหารที่มีไขมัน อาจส่งผลให้วิตามินที่ละลายในไขมันดูดซึมได้น้อยลง เนื่องจากวิตามินเหล่านี้ต้องอาศัยไขมันเพื่อจะอยู่ในรูปที่ดูดซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้ วิตามินที่ละลายได้ดีในไขมันได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และ วิตามินเค การศึกษาหนึ่งได้ทำการเปรียบเทียบผลของการรับประทานอาหารไขมันสูงและไขมันต่ำต่อการดูดซึมวิตามินอีในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยให้อาสาสมัครทุกคนทานวิตามินอี (2H-labelled RRR-alpha-tocopheryl acetate) 150 mg เท่ากันก่อนให้รับประทานอาหารที่แตกต่างกันโดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ทานขนมปังปิ้งทาเนย (ไขมัน 17.5 g) กลุ่มที่ทานอาหารเช้าธัญพืชกับนมสด (ไขมัน 17.5 g) กลุ่มที่ทานอาหารเช้าธัญพืชกับนมสดพร่องมันเนย (ไขมัน 2.7 g) และกลุ่มที่ให้ดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว (ไขมัน 0 g) จากนั้นเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดปริมาณวิตามินอี พบว่ากลุ่มที่ทานขนมปังปิ้งทาเนยมีปริมาณวิตามินอีในเลือดสูงกว่ากลุ่มอื่น แสดงให้เห็นว่าปริมาณไขมันที่รับประทานมีผลต่อการดูดซึมวิตามินอี รวมไปถึงลักษณะของอาหาร ถึงแม้จะมีปริมาณไขมันเท่ากัน (กลุ่มที่ทานขนมปังปิ้งทาเนย และ กลุ่มที่ทานอาหารเช้าธัญพืชกับนมสด) แต่ความแตกต่างของอาหารก็ส่งผลให้มีการดูดซึมวิตามินอีที่แตกต่างกันได้เล็กน้อย Key words:Fat consumption, fat-soluble vitamins, absorption, ไขมัน, วิตามินที่ละลายในไขมัน, การดูดซึม
Reference:
Jeanes Y.M. et. al. (2004) The absorption of vitamin E is influenced by the amount of fat in a meal and the food matrix. British Journal of Nutrition. 92(4): 575-579.
วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020