หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การทานแคลเซียมหากทานพร้อมอาหารตอนเย็นจะให้ผลดีกว่าการทานมื้ออื่นจริงเปล่าคับ

ถามโดย นัท เผยแพร่ตั้งแต่ 30/04/2012-22:35:15 -- 72,348 views
 

คำตอบ

การดูดซึมของแคลเซียมขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของเกลือแคลเซียม ความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ขนาดความแรง ปริมาณวิตามินดีในร่างกาย เป็นต้น การรับประทานแคลเซียมควรรับประทานหลังอาหารประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง เพราะเป็นช่วงที่มีการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารมาก จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียม โดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนต ยกเว้นแคลเซียมซิเทรตซึ่งจะถูกดูดซึมได้ดีในทุกสภาวะ การรับประทานแคลเซียมร่วมกับอาหารจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมประมาณร้อยละ 25-35 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงความแตกต่างของมื้ออาหารกับการดูดซึมแคลเซียม ดังนั้น การรับประทานแคลเซียมหลังมื้ออาหารมื้อใด จึงน่าจะให้ผลเหมือนกัน แต่ควรหลีกเลี่ยงการทานแคลเซียมร่วมกับอาหารที่มีกรด oxalic หรือ phytic สูง เช่น ผักขม มันฝรั่ง ธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากถั่วต่างๆ เพราะสารเหล่านี้จะลดการดูดซึมของแคลเซียมได้ นอกจากนี้การรับประทานแคลเซียมแต่ละครั้งไม่ควรให้มีธาตุแคลเซียมมากกว่า 500 mg เพราะเป็นปริมาณนี้จะเป็นปริมาณที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากที่สุด แต่ถ้าปริมาณมากกว่านี้ควรแบ่งเป็น 2 – 3 มื้อ

Reference:
Calcium. In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2012. [cited 2012 May 1].
2. McEvoy GK, editors. AHFS drug information 2011. Wisconsin(MD). American society of health-system pharmacists, Inc; 2011: 2759-65

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020