หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากคำถามที่240 เคยสอบถามจากอาจารย์ปวีณา บอกว่าก็สามารถให้ได้ เพราะให้เป็นเวลาระยะสั้น ช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะว่าตกลงให้ได้จริงหรือไม่

ถามโดย เภสัชกร เผยแพร่ตั้งแต่ 01/12/2004-13:22:03 -- 1,553 views
 

คำตอบ

ข้อมูลเดิมที่ระบุว่า ไม่ควรใช้ในเด็กเป็นข้อมูลปัจจุบัน แต่แพทย์อาจพิจารณาใช้ตามความเหมาะสม และจากข้อมูลที่ค้นหาเพิ่มเติม พบการให้ norfloxacin ในเด็กเล็ก จาก paper ประเทศญี่ปุ่น และ regimen ในการใช้ยาก็ยังไม่มีระบุแน่ชัดว่าให้เป็นเวลานานเท่าใด ตัวอย่าง paper ของประเทศญี่ปุ่น 1. Clinical efficacy and safety of norfloxacin tablets in pediatrics, Jpn J Antibiot. 1990; 43(5) : 884-9 จะใช้ norfloxacin ในขนาด 1.7-5.4 กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ให้วันละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลา 3-15 วัน จะให้ efficacy rate 93% 2. Clinical studies on norfloxacin in the filed of pediatrics, Jpn J Antibiot. 1990; 43(5) : 872-6 จะใช้ norfloxacin ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ในขนาด 7.0-14.8 กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ให้วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 6-8 วัน จะให้ efficacy rate 90% อย่างไรก็ดี ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ตอบไปเป็นข้อมูลทั่วไปที่ยึดถือในปัจจุบัน ส่วนการพิจารณาใช้ในกรณีพิเศษเป็นวิจารณญาณของแพทย์
Reference:
-
อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020