หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบความหมายเป็นภาษาไทยที่ระเอียดของคำว่า bioavailability และ bioequivalent และทั้ง 2 ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรด้วยครับ

ถามโดย ภก.มานะ สุจิรวรกุล เผยแพร่ตั้งแต่ 18/03/2004-08:25:40 -- 13,988 views
 

คำตอบ

หากยึดหลักตามองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ US FDA ซึ่งได้ให้นิยามทั้งสองคำดังกล่าวไว้ดังนี้ คำว่า \" bioavailability\" หมายถึง อัตราหรือขอบเขตของยาซึ่งถูกดูดซึมหรือสามารถหาได้ในลักษณะอื่น ๆ ในตำแหน่งที่ทำการรักษาภายในร่างกาย ส่วนการทำ \" bioequivalent\" หมายถึง การทำการศึกษาเปรียบเทียบ bioavailability ของยาตัวเดียวกันระหว่างที่เป็นยา local made (generic drug) กับยา original (brand-name drug) ในขนาดยาเท่ากันและอยู่ภายใต้ภาวะที่เหมือนกันแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างยาทั้งสองแบบ อย่างไรก็ตาม, ยาบางตัวมีแนวโน้มว่าจะมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับอัตราการดูดซึมของยาซึ่งทาง US FDA จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างดังกล่าวว่ามี bioequivalence กันได้ก็ต่อเมื่อมีการระบุชัดเจนถึงความแตกต่างนี้ไม่มีผลต่อความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของยารวมทั้งสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลในทางการแพทย์ของยา ดังนั้น bioequivalence คือการเปรียบเทียบ bioavailability ระหว่างยาของ local และ original แล้วไม่พบมีความแตกต่างกัน เป็นสิ่งที่ช่วยบอกถึงประสิทธิภาพยา local อาจใกล้เคียงกันกับยา original ได้ระดับหนึ่ง

Reference:
http://www.fda.gov/fdac/special/newdrug/bengloss.html

Keywords:
-

อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020