หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังผ่าตัด Pterygium ได้รับยาหยอดตา prednisolone ไม่แน่ใจว่า steroid แรงไปหรือเปล่า

ถามโดย Boobee เผยแพร่ตั้งแต่ 25/03/2024-16:29:48 -- 417 views
 

คำตอบ

Prednisolone ชนิดหยอดตาเป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่มีข้อบ่งใช้หนึ่ง คือ เพื่อลดการอักเสบและบวมบริเวณเยื่อบุตาภายหลังจากการผ่าตัดได้ โดยแพทย์จะประเมินความรุนแรง โอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อน และเลือกใช้ยาและความแรงของยาตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นยาที่ได้รับจึงคาดว่ามีความเหมาะสมหากแพทย์เป็นผู้สั่งใช้โดยตรง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งจ่าย สามารถติดต่อกลับไปยังสถานพยาบาลเพื่อสอบถามเหตุผลของการเลือกใช้ยาจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด รวมถึงควรติดตามการรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

Reference:
1. Medscape. Pterygium Medication [Internet]. 2019 [cited 2024 May 6]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1192527-medication?scode=msp&st=fpf&socialSite=google&icd=login_success_gg_match_fpf&form=fpf
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. หลักการผ่าตัดทางจักษุวิทยา [Internet]. 2019 [cited 2024 May 6]. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/eye/sites/default/files/public/presentation/Ophthalmic%20surgery.doc
3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. Ocular pharmacology [Internet]. 2019 [cited 2024 May 6]. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/eye/sites/default/files/public/doc/Ocular%20pharmacology.pdf

Keywords:
prednisolone, steroid, eye drop, pterygium, ยาหยอดตากลุ่มสเตียรอยด์

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้