หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทายาปลูกผม finasteride + Minoxidil ร่วมดเวยกันสองตัว แต่มีค่าน้ำตาลสูง จำเป็นต้องทาน metformin ร่วมด้วย แบบนี้จะปลอดภันไหมครับ

ถามโดย เก่ง เผยแพร่ตั้งแต่ 10/03/2024-11:01:12 -- 429 views
 

คำตอบ

เนื่องจากยา finasteride และ minoxidil เป็นยาทาภายนอก ดังนั้นปริมาณยาที่ทาและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะมีน้อย (ประมาณร้อยละ 1.6 ถึง 3.9) และยาทั้งสองชนิดยังไม่มีหลักฐานว่ามีปฏิกิริยาหรือตีกับยา metformin ดังนั้นการใช้ยาทางภายนอกดังกล่าวร่วมกับ metformin จึงไม่เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์จากยาตามปกติ และแนะนำให้ติดตามการรักษาเบาหวานอย่างสม่ำเสมอ

Reference:
1. Chandrashekar BS, Nandhini T, Vasanth V, Sriram R, Navale S. Topical minoxidil fortified with finasteride: An account of maintenance of hair density after replacing oral finasteride. Indian Dermatol Online J. 2015;6(1):17-20.
2. Franz TJ. Percutaneous absorption of minoxidil in man. Arch Dermatol. 1985; 121(2):203-6.
3. Medscape. Drug interaction checker [Internet]. 2024 [cited 2024 May 2]. Available from: https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker
4. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2566. กรุงเทพฯ: บริษัทศรีเมืองการพิมพ์; 2566

Keywords:
finasteride, minoxidil, alopecia, metformin, hyperglycemia

ผิวหนังและเครื่องสำอาง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้