หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

How Can Leg Cramps Be Treated?

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน มิถุนายน ปี 2553 -- อ่านแล้ว 19,401 ครั้ง
 
ปัจจุบันผู้ที่เป็นตะคริวที่ขาโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นมีมากขึ้น โดยยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุที่แน่ชัด รวมถึงการที่ผู้ป่วยมีความกังวลถึงการเกิดอาการรุนแรงตามมาในอนาคต ซึ่งส่งผลทำให้มีผู้ป่วยมาเพื่อรักษาอาการตะคริวตามแหล่งบริการทางสาธารณสุขมากขึ้นด้วยQuinine sulfate เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย แต่มีการนำมาใช้ในการรักษาอาการตะคริวซึ่งพบว่าให้ผลที่ดีในการรักษา แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่รับประทานยาอาจได้รับความเสี่ยงจากการแพ้ยาที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต (fatal hypersensitivity reactions) ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ( thrombocytopenia) และหัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) ได้ ดังนั้นองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(USFDA) จึงจำกัดการใช้ยา quinine sulfateไว้ทำให้ไม่สามารถหาซื้อยานี้ได้ตามร้านขายยาทั่วไป ส่วนในเรื่องการใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาอาการตะคริวนั้น ก็ยังจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับการรักษาอาการตะคริวด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยา (non-pharmacological treatment) เช่น การประคบอุ่น การประคบเย็น การออกกำลังกาย การยืดกล้ามเนื้อนั้นยังไม่มีงานวิจัยใดที่ระบุถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ไว้อย่างแน่ชัด แต่น่าจะเป็นวิธีที่ดีก่อนที่จะเริ่มการรักษาด้วยยา ซึ่งยาที่พบว่าถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการตะคริว ได้แก่ ยาในกลุ่ม calcium-channel blockers เช่น diltiazem เพื่อรักษาอาการตะคริวที่เกิดในตอนกลางคืน ส่วนการใช้วิตามินบีรวม (Vitamin B complex) ที่ประกอบด้วยวิตามินบี 6 ขนาด 30 มิลลิกรัมนั้นพบว่าให้ผลการรักษาที่ดีเช่นกัน ทั้งนี้ยังไม่มียาชนิดใดที่ได้รับการอนุมัติข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาตะคริวหากผู้ป่วยเกิดอาการเรื้อรังอาจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เนื่องอาการตะคริวที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น อาการชักเกร็ง (tetany) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (myalgia) กลุ่มอาการขาไม่อยู่สุข (restless legs syndrome) และโรคของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (peripheral vascular disease) เป็นต้นสมาคมประสาทวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Neurology)ได้ทำการรวบรวมหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและสรุปออกมาเป็นคำแนะนำในเรื่องของการรักษาตะคริวไว้ ดังนี้

• พิจารณาการให้วิตามินบีรวม (vitamin B complex) หรือ ยากลุ่ม calcium-channel blocker เช่น diltiazem

• หลีกเลี่ยงการใช้ quinine ติดต่อกัน

• พิจารณาการใช้ quinine เมื่อทำการประเมินเรื่องผลข้างเคียงแล้ว รวมถึงคอยสังเกตอาการที่เกิดขึ้นต่อไปด้วย

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้