หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ E11

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 23 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (E-Book)

การศึกษาต่อเนื่อง
  • แนวทางการรักษาโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
    รหัส 1002-1-000-018-11-2564 จำนวน 3.0 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 3/11/2565 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020