หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ E4

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 23 ประจำเดือนเมษายน 2564 (E-Book)

การศึกษาต่อเนื่อง
  • การกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยเด็กอ้วน (Drug Dosing in Obese Children)
    รหัส 1002-1-000-006-04-2564 จำนวน 3.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 7/4/2565 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020