หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 73

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 19(3) ก.ค.-ก.ย. 2560 ฉบับที่ 73

บทความพิเศษ
  • การรักษาการติดเชื้อ Clostridium difficile
การศึกษาต่อเนื่อง
  • ยารักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง: ปัจจุบันและอนาคต
  • การใช้โพรไบโอติกทางการแพทย์ (Medical Uses of Probiotic)

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล