การมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUPY Sustainable Development Goals (SDGs)

MUPY SDGs Highlight


MAHIDOL PHARMACY STAFF GAVE HOME ISOLATION TIPS AS COMMUNITY SUPPORT: DRUG & HERB FOR COVID-19 SYMPTOMS MANAGEMENT
STAGGERING HEALTHCARE BURDEN FROM SMOKING ON SRI LANKA'S HEALTH SYSTEM
MAHIDOL ONLINE PHARMACY EDUCATION RECEIVED CRITICAL ACCLAIM BY AN INTERNATIONAL NEWSLETTER
MAHIDOL HTA TEAM CONDUCTED CAPACITY BUILDING TRAINING PROGRAM ON VACCINE ECONOMICS FOR ASIA REGION
MAHIDOL RESEARCH WORK BRINGS LIGHT TO HIGH ECONOMIC IMPACT OF RABIES IN VIETNAM

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแบบและพัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล