บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
   

โดย วิมล ศรีศุข ศิษย์เภสัชจุฬาฯรุ่น 30/เภสัชมหิดลรุ่น 0 และอาจารย์ภาควิชาอาหารเคมี

809  Views  

อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพอย่างสูง


อาจารย์ประดิษฐ์เป็นหลาย ๆ อย่างในชีวิตของลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้มีโอกาสพบอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นครั้งแรกเมื่อเริ่มเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในชั้นเรียนปีที่ 3 วิชา Pharmacy Orientation ในปี พ.ศ. 2513 ที่ห้องบรรยายตึกเก่าในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์จำรายละเอียดประวัติต่าง ๆ ยืนเล่าให้นักศึกษาฟังได้เป็นชั่วโมงตลอดเทอม


ได้มีโอกาสพบอาจารย์อีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปีเมื่อไปสมัครงานเป็นอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เปลี่ยนสถานภาพจากลูกศิษย์เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ความเคารพในตัวอาจารย์ก็ยังเหมือนเดิม ความเกรงใจเพิ่มขึ้นมาอย่างมาก ถ้าเข้าคณะฯสายไปสัก 5 นาทีจะเริ่มมีความรู้สึกผิดเมื่อแล่นผ่านบริเณหน้าตึกที่อาจารย์ยืนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ อาจารย์มาทำงานเช้ามากทุกวัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุก ๆ คน....ปีแรกๆที่เข้าไปทำงาน อาจารย์เดินเข้าโรงอาหาร (โรงเก่า ๆ โรงเดิมก่อนสร้างอาคารเทพรัตน์) ไปนั่งที่ประจำ สักครู่แม่ค้าก็จะยกอาหารมาตั้งให้ที่โต๊ะ โดยอาจารย์ไม่ต้องสั่งสักคำ สงสัยอยู่หลายวันเลยต้องถามพี่ ๆ ที่อยู่มาก่อน คำตอบ คือ อาจารย์เป็นคนกินง่าย กินเหมือนเดิมทุกวัน ไม่เคยเปลี่ยน เลยไม่ต้องสั่งอาหาร ไม่ต้องเสียเวลาไปยืนคิดหน้าร้านแม่ค้าทุกวันแบบเรา ๆ .....อาจารย์สั่งงานตามสายบังคับบัญชา ไม่ก้าวก่ายล้ำเส้น ยกเว้นเมื่อมีปัญหาผู้น้อยไม่ยอมร่วมมือ อาจารย์ไม่ได้สั่งให้ไปพบเพื่ออบรม แต่เดินขึ้นบันได 3 ชั้นเพื่อมาหว่านล้อม.......ตลอดหลาย ๆ ปีที่เป็นอาจารย์ผู้น้อย ได้ยินเสียงเล่าลือจากทุกคนที่ทำงานให้อาจารย์ บอกตรงกันว่าเมื่อไหร่ที่ทำงานแล้วมีปัญหาก็จะสามารถเดินเข้าไปเคาะประตูห้องของอาจารย์ได้เสมอ แล้วอาจารย์ก็จะมีวิธีการและหนทางแก้ปัญหาให้ แต่ถ้าพลาดพลั้งทำงานเสียหายไปแล้ว ก็ยังเดินขึ้นไปหาอาจารย์แล้วสารภาพผิดได้อยู่ดี คำตอบที่ได้ คือ "ผมรับผิดชอบเอง" แล้วก็เป็นตามนั้น คือ อาจารย์ไม่เคยโยนความผิดไปให้คนทำงาน เมื่อมีหัวหน้าแบบนี้ ลูกน้องก็ทำงานให้อย่างถวายชีวิต ขอแค่ให้อาจารย์เอ่ยปากเท่านั้น......ตาชั่งของอาจารย์เอียงเสมอเมื่อต้องชั่งระหว่างงานกับสุขภาพ งานมาก่อนเสมอ สุขภาพไว้ทีหลัง คุณสมบัตินี้ดีกับคณะ ดีกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ดีสำหรับอาจารย์  และแล้วอาจารย์ก็จากพวกเราไป...........

ในปีนี้ที่น่าจะเป็นปีครบรอบวันเกิด 100 ปีของอาจารย์ คาดว่าอาจารย์คงจะเหลือบตาลงมาดูคณะและผู้คนในคณะว่าทำงานกันไปได้ดีอยู่รึเปล่า สุขกายสบายดีกันรึไม่ อาจารย์คงส่งแรงใจมาช่วยให้คณะเติบโตก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ 

กราบอวยพรวันเกิดอาจารย์ที่เคารพรัก

บทความอื่นๆ จากบุคลากรและผู้เกษียณฯ

เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร สมัยเป็นนักศึกษา ด้วยบุคคลิกเคร่งขรึมแต่แววตาใจดีมีเมตตาของอาจารย์ประดิษฐ์ทำให้รู้สึกทั้งเคารพและยำเกรงเวลาสอนนอกจากวิชาการ อาจารย์จะสอนความรับผิดชอบใ...

ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา ศิษย์เภสัชมหิดลรุ่น 1 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

อาจารย์ประดิษฐ์… ผู้เป็นเสมือนพ่อคอบดูแลลูก (ลูกน้อง)เริ่มเข้าทำงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2512 ดิฉันประทับใจ อ.ประดิษฐ์ มาก ท่านเป็นเสมือนพ่อคอยดูแลลูก (ลูกในที่นี้ ที่จริง...

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรุณี สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประดิษฐ์ หุตางกูร ศตวรรษน้อมรำลึก ประกอบด้วยปลื้มประโยชน์ไม่ประมาท                ประวัติการณ์เภสัชศาสตร์ประดิษฐ์ศร...

วงศ์สถิตย์  ฉั่วกุล ศิษย์เภสัชมหิดล รุ่น 8 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา