บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
   

โดย มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

727  Views  

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

เรื่องสั้นเล่าสู่กันฟังด้วยตัวอักษร ในฐานะลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นเหตุการณ์จริงในอดีต

กลุ่มลูกศิษย์ 8 คน พ.ศ. 2505

ลูกศิษย์ “อาจารย์คะ เลี้ยงขนมหน่อย”

อาจารย์ยิ้ม ล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกง หยิบเงินขึ้นมา 1 สลึง

อาจารย์ประดิษฐ์ “เอ้า เอาไปซื้อเม็ดแมงลักกินกัน” 

ไม่น่าเชื่อว่า ต่อมา เม็ดแมงลักจะกลายเป็นตำนานหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์ ดร.ฉวี บุนนาค พ.ศ. 2514

อาจารย์ฉวี “คุณดิษฐ์ต้องการให้อาจารย์สมัครใจโอนย้ายไปอยู่คณะเภสัชศาสตร์พญาไท เอง เพราะคุณดิษฐ์ทราบดีว่าสวัสดิการคงสู้ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ไม่ได้”

ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่เต็มใจโอนย้ายไปสังกัดคณะเภสัชศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนาม เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร พ.ศ. 2515 

อาจารย์ประดิษฐ์ “ผมได้สิทธิเลือกก่อนคณะทันตแพทย์ ว่า จะย้ายคณะฯ ไปอยู่ที่ถนนโยธีหรือจะเลือกอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เดิม บนถนนพญาไท ซึ่งมีตึกเก่า ร้าง ผมเลือกสถานที่หลัง เพราะทำเลติดถนนใหญ่ เหมาะแก่การเปิดร้านยา model ของคณะฯ ซึ่งต่อไปอาชีพเภสัชกรรมชุมชนจะเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของเภสัชกร จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องมีแหล่งฝึกที่เป็นแบบอย่าง”                                               

ด้วยวิสัยทัศน์ของอาจารย์ประดิษฐ์ ร้านยาของคณะจึงได้ถือกำเนิด ในปี พ.ศ. 2523

 

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร  พ.ศ. 2523

คณบดีประดิษฐ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และได้มอบหมายให้อาจารย์มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ เป็นผู้จัดการร้านยา autonomous แห่งนี้ของคณะ มีคณบดีเป็นผู้ประกอบการ  ยาในตู้ยาได้มาจากระบบ consignment แรก ๆ เปิดร้านยา มีลูกค้าน้อย เพราะคนไม่รู้จัก ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาปีที่ 5 ช่วยทำประชาสัมพันธ์ให้

อาจารย์ประดิษฐ์  (พูดกับดิฉันซึ่งเป็นผู้จัดการร้านยาและอาจารย์ฝ่ายวิชาการของร้านยา) “ไม่ต้องกังวลและเครียดเรื่องลูกค้า ถ้าไม่มี เราก็ผลัดกันไปเล่นเป็นลูกค้า”                                                           

ด้วยภาวะผู้นำของอาจารย์ ทำให้พวกเรามีกำลังใจ การดำเนินการของร้านยาจึงบรรลุเป้าหมายภายใน 6 เดือน

 

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เช้าวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

อาจารย์ประดิษฐ์ “แต่งดำทำไม”

ผู้จัดการ “ไว้ทุกข์ให้คุณพ่อสามีค่ะ”

อาจารย์ประดิษฐ์ “อายุเท่าไหร่”

ผู้จัดการ “ 75 ปี ค่ะ”

อาจารย์ประดิษฐ์ “ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึง 75 มั๊ย”

แล้วอาจารย์ก็จากไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้กลับมาที่ร้านยาคณะฯ อีกเลย ร้านยาคณะฯ ที่เป็น ร้านยา model แห่งแรกของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ที่คณะเภสัชศาสตร์อื่นที่มีแผนจะเปิดร้านยาคณะมาขอดูงาน ร้านยาที่อาจารย์ประดิษฐ์รักและคอยแวะมาเยี่ยมทุกวันไม่เคยขาด ตั้งแต่เปิดร้านยาวันแรก จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต 

บทความอื่นๆ จากบุคลากรและผู้เกษียณฯ

รำลึกถึงท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรเนื่องในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล  ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร  อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒ...

สมพล ประคองพันธ์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้อยู่ในความทรงจำของดิฉันเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ที่เรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ดิฉันรับรู้ได้ว่า อาจารย์ประดิษฐ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่จะอ...

พจนีย์ สุริยะวงค์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา

ความทรงจำอันเป็นทรัพย์มหาศาลจดหมาย อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ถึง อาจารย์เฉลิมศรี ภูมมางกูรขอขึ้นต้นบูชาด้วยจดหมายของอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร สิ่งนี้เป็นกำลังใจให้เฉลิมศรี ซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะลำบาก ขณะ...

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง เฉลิมศรี ภุมมางกูร ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา