บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
   

โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง สุทิน ศิริไพรวัน ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

870  Views  

มีผู้ขอให้เขียนสั้นๆเพื่อรำลึกถึงผู้ที่มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อวิชาชีพเภสัช ต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้แต่นึกในใจว่าโจทย์นี้ยาก เพราะคุณความดีของท่านไม่สามารถเขียนสั้นๆได้ แต่อยากจะยกตัวอย่างสั้นๆในเรื่องวิสัยทัศน์อันยาวไกลของอาจารย์ในการที่จะสร้างคณะการศึกษาขึ้นมาได้สักคณะหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย  เริ่มตั้งแต่จะไปตั้งคณะอยู่ตรงไหนดี  พวกอาจารย์รุ่นบุกเบิกเคยเรียนถามท่านอาจารย์ประดิษฐ์ว่า  มหาวิทยาลัยมีที่มากมายให้ท่านเลือกว่าคณะเภสัชฯใหม่นี้อยากจะไปอยู่บริเวณถนนโยธีไหม  เพราะมีหลายคณะที่จะเปิดใหม่ไปอยู่ที่นั่น  จะได้สร้างตึกใหม่ตามแบบที่ต้องการ  แต่ท่านอาจารย์ไม่เอา ท่านกลับเลือกตึกเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเก่าโทรมมากเพราะใช้มานานหลายปี  ที่อยู่บนถนนศรีอยุธยา ด้านหลังเป็นกรมทหาร และมีตึกทำการเก่าๆของสหประชาชาติอยู่ด้านข้าง ท่านบอกพวกเราว่าตึกจะสร้างใหม่เมื่อไหร่ก็ได้  แต่ที่ดินดีๆหาไม่ได้  เราก็เลยพากันมาอยู่ที่ตึกเก่านี้  ห้องปฏิบัติการและห้องบรรยาย เก่าทุกอย่าง  ตู้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 1 ห้องมีเกือบ 100 ตู้  มีถุญแจอยู่ครบทั้งพวง แต่ต้องหาเองว่ากุญแจแต่ละดอกเป็นของตู้ไหน แต่พวกอาจารย์ทุกคนก็ทำเป็นห้องปฏิบัติการที่ทำงานได้ครบถ้วนสำหรับสอนนักเรียนจนได้  ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป  สำนักงานของสหประชาชาติก็ย้ายออก  เราได้ที่เพิ่มขึ้น  ต่อมาก็มีการสร้างตึกเพิ่ม ทุบตึกเก่าทิ้งสร้างตึกใหม่  ทำให้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนถนนศรีอยุธยาอยู่จนทุกวันนี้   นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆเพียงเรื่องเดียวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของท่านที่ทำให้เรารำลึกถึงท่านอาจารย์ด้วยความเคารพและยกย่องท่านมาตลอด

บทความอื่นๆ จากบุคลากรและผู้เกษียณฯ

ดิฉันทำงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นคณบดี ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งใจทำงานมาก และรักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่สุ...

รองศาสตราจารย์ อารมณ์ พงษ์พันธุ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร สมัยเป็นนักศึกษา ด้วยบุคคลิกเคร่งขรึมแต่แววตาใจดีมีเมตตาของอาจารย์ประดิษฐ์ทำให้รู้สึกทั้งเคารพและยำเกรงเวลาสอนนอกจากวิชาการ อาจารย์จะสอนความรับผิดชอบใ...

ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา ศิษย์เภสัชมหิดลรุ่น 1 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้อยู่ในความทรงจำของดิฉันเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.แพทยศาสตร์ ที่เรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ดิฉันรับรู้ได้ว่า อาจารย์ประดิษฐ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่จะอ...

พจนีย์ สุริยะวงค์ ลูกศิษย์ และอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา