บุคลากรรำลึก

ความรู้สึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ จากบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
   

โดย ยุวดี วงษ์กระจ่าง อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ สมใจ นครชัย อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา

712  Views  

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ในความทรงจำ

เมื่อเอ่ยนามอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนคงจะนึกถึงอาจารย์ที่สูงสง่าน่าเกรงขาม มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล อาจารย์สนับสนุนให้มีการก่อตั้งร้านยา เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซึ่งนับเป็นร้านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย และผลักดันให้ทุกภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วม ทำงานร่วมกัน อีกทั้งได้มีการนำความรู้ที่มีมาใช้ในร้านขายยา เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ และเป็นการเรียนรู้ปัญหาของชุมชนและนำกลับมาใช้ในการสอนนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

อาจารย์ประดิษฐ์เป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่านเป็นผู้อุทิศตัวและทุ่มเทให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมาก อาจารย์เป็นคนพูดน้อย มีชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ และขยันมาทำงานแต่เช้า วันไหนที่ไม่ได้ไปประชุมนอกคณะฯ อาจารย์จะเดินมาทานข้าวกลางวันที่โรงอาหารและนั่งที่เดิมที่นั่งเป็นประจำคือเก้าอี้ติดประตูทางเข้าโรงอาหาร สั่งอาหารเมนูเดิมข้าวผัด กับ โอเลี้ยง อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ วางตัวเสมอต้นเสมอปลาย แม้ท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ยังแวะมาที่คณะเสมอๆ  จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกับอาจารย์คือท่านเดินเข้ามาในร้านยาของคณะ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุข แม้ว่าอาจารย์จะจากไปนานแล้ว ความทรงจำที่เกี่ยวกับอาจารย์ยังคงอยู่และแจ่มชัดเสมอ

อาจารย์ประดิษฐ์ จะคงอยู่ในใจของอาจารย์คณะเภสัช มหิดลตลอดไป

บทความอื่นๆ จากบุคลากรและผู้เกษียณฯ

ดิฉันทำงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นคณบดี ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งใจทำงานมาก และรักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่สุ...

รองศาสตราจารย์ อารมณ์ พงษ์พันธุ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพอย่างสูงอาจารย์ประดิษฐ์เป็นหลาย ๆ อย่างในชีวิตของลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสพบอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นครั้งแรกเมื่อเริ่มเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในชั้นเรียนปีที่&nbs...

วิมล ศรีศุข ศิษย์เภสัชจุฬาฯรุ่น 30/เภสัชมหิดลรุ่น 0 และอาจารย์ภาควิชาอาหารเคมี

ขอรำลึกอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูรดิฉัน น.ส.พรรณี บูรณศิลป์ อายุ 21 ปี เข้ารับราชการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 โดยมี อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้สัมภาษณ์ และรับเข้ามา...

นางพรรณี ชูชีพ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา