คำไว้อาลัย

จากหนังสือพระราชทานเพลิงศพ "ครูประดิษฐ์"
   

โดย ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา ศิษย์เภสัชมหิดลรุ่น 1 และอาจารย์ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม

661  Views  

เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร

 

สมัยเป็นนักศึกษา ด้วยบุคคลิกเคร่งขรึมแต่แววตาใจดีมีเมตตาของอาจารย์ประดิษฐ์ทำให้รู้สึกทั้งเคารพและยำเกรง

เวลาสอนนอกจากวิชาการ อาจารย์จะสอนความรับผิดชอบในฐานะเภสัชกรร่วมด้วยเสมอ

พวกเราเห็นอาจารย์แล้วมักหลบด้วยความเกรงผู้ใหญ่ แต่อาจารย์จะเข้าหาพูดคุยด้วยอย่างเป็นกันเองอยู่บ่อยๆ 

 

เมื่อเข้าทำงานเป็นอาจารย์ในภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมซึ่งขณะนั้นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชา นอกจากงานประจำแล้วอาจารย์ยังชักชวนให้ทำงานให้กลุ่มเภสัชกรการอุตสาหกรรม เช่นช่วยกระจายวารสารวิชาการของกลุ่มให้สมาชิกโดยไม่คิดเงิน อาจารย์เป็นตัวอย่างในการทำงานเพื่อส่วนรวม ตลอดการทำงานได้เห็นอาจารย์อุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าให้วงการเภสัชกรรม วงการการศึกษา วงการเภสัชอุตสาหกรรมอย่างมากมาย 

 

โดยส่วนตัวอาจารย์ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

"เมื่อตัดสินใจทำอะไรโดยคิดดีแล้ว ก็ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง"  

"ให้ดำเนินชีวิตเราอย่างเป็นสุข"   

ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองมาจนถึงปัจจุบัน

 

เคารพรักและระลึกถึง อาจารย์ประดิษฐ์อยู่เสมอ

บทความอื่นๆ จากศิษย์เก่า

อาจารย์ประดิษฐ์ ท่านเป็นคณบดีที่ให้มีนโยบายการสอบซ่อมเป็นครั้งแรก เพื่อไม่ให้ต้องเรียนซ้ำชั้นปี ตอนนั้นผมเพิ่งข้ามไปเรียนคณะเภสัช ตอนปี 3 และผมเป็น นศ.รุ่นแรกที่ได้เข้าสอบซ่อม ซึ่งท่านสร้างคุณูปก...

พิชัย อัศวศักดิ์สกุล รุ่นที่ 7

“อาจารย์ขา..สวัสดีค่ะ” นี่คือ คำพูดติดปากของ*น้าหลา* พร้อมกับยกสองมือขึ้นประนมไหว้อย่างสวยงาม ทุกครั้งที่เดินสวนกับ อาจารย์ทุกท่านในคณะเภสัชตั้งแต่ปี3-5 คณะเภสัชของเราในสมัยน้าหลาเป็นคณะเล็ก ๆ มีอาจาร...

นภาพร อัชชนียะสกุล รุ่นที่ 9

อาจารย์ประดิษฐ์ในภาพจำของผม ถ้าคนที่ไม่รู้จักอาจารย์ต้องมองว่าอาจารย์เป็นคนดุเข้าหายากแต่ สาหรับผมที่เป็นบัณฑิตรุ่น 3 เราจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์เป็นคนจริงจังกับการงานแต่ก็มีเมตตาและใส่ใจกับลูกศิษย์...

ฑีฆายุ ชัยะโสตถิ รุ่นที่ 3

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา