หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลืมเอายาฆ่าเชื้อเด็กเข้าตู้เย็น 14 ชั่วโมง ตัว ferming (ต้องเข้าตู้เย็น )จะหมดประสิทธิภาพต้องซื้อใหม่ไหมคะ

ถามโดย Chonlada เผยแพร่ตั้งแต่ 11/02/2024-07:31:03 -- 832 views
 

คำตอบ

Fleming oral suspension เป็นยาน้ำแขวนตะกอน ประกอบด้วยตัวยา amoxicillin และ clavulanic acid มีลักษณะเป็นยาผง สามารถเก็บรักษาได้ 24 เดือนก่อนผสมน้ำ เมื่อผสมน้ำแล้ว ยาน้ำแขวนตะกอนควรเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ยามีความคงตัวได้หลังผสมแล้ว 7 วัน [1] ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลความคงตัวของยายี่ห้อนี้หลังจากผสมแล้วที่อุณหภูมิห้อง แต่มีการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยา amoxicillin-clavulanic acid ชนิดอื่นหลังผสมแล้ว 2 วัน (48 ชั่วโมง) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับอุณหภูมินอกตู้เย็น) พบว่าตัวยา amoxicillin จะลดลงเล็กน้อย แต่ clavulanic acid จะหายไปประมาณร้อยละ 30 [2] ดังนั้นการลืมนำยาที่ผสมน้ำแล้วเข้าตู้เย็นประมาณ 14 ชั่วโมง จึงคาดว่าจะมีการสูญเสียปริมาณยาไปเล็กน้อย แต่น่าจะยังสามารถใช้ยาได้ตามปกติ และสังเกตการตอบสนองต่อการรักษาโรคติดเชื้อร่วมด้วย แต่หากผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่ผิดปกติ เช่น สีเปลี่ยน ยาจับตัวเป็นก้อน ยาตกตะกอน ให้ทิ้งยาขวดเดิมและเปิดใช้ขวดใหม่

Reference:
1. Fleming® [package insert]. Bangalore India: Sanofi; 2018
2. Maiwada J, Said MM. Postreconstitution Stability of Amoxicillin-Clavulanic Acid Suspensions at Tropical Room Temperature. J Pediatric Infect Dis Soc. 2019;8(4):368-369. doi:10.1093/jpids/piz021

Keywords:
ยาน้ำแขวนตะกอน, ความคงตัวของยา, ตู้เย็น, co-amoxiclav

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้