เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 497/506  
ไปดูงานพร้อมกับทัศนศึกษา ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่

ตั้งแต่ 26 ม.ค. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,633 ครั้ง

นักศึกษาเภสัชมหิดล ได้รับโปรดเกล้าเป็นสมาชิกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

ตั้งแต่ 18 ม.ค. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,642 ครั้ง

โครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,891 ครั้ง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ตั้งแต่ 01 ธ.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,428 ครั้ง

ทำบุญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งแต่ 01 ธ.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,266 ครั้ง

  หน้า 497/506  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020