เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 496/506  
ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2550

ตั้งแต่ 12 เม.ย. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,624 ครั้ง

การประชุมวิชาการ Industrial Pharmaceutical Technology ครั้งที่9

ตั้งแต่ 21 มี.ค. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,543 ครั้ง

งานปัจฉิมนิเทศ Rx34Mu

ตั้งแต่ 17 มี.ค. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,486 ครั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชื่นชมคณะเภสัชศาสตร์

ตั้งแต่ 13 มี.ค. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,665 ครั้ง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 02 มี.ค. 2550 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,713 ครั้ง

  หน้า 496/506  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020