คำไว้อาลัย

จากหนังสือพระราชทานเพลิงศพ "ครูประดิษฐ์"
ประดิษฐ์กับผมเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็ก และเรียนหนังสือาด้วยกันที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่สงขลาบ้านเราอยู่ติดกัน ครอบครัวของเราทั้งสองจึงสนิทสนมกันมากและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด ประดิษฐ์มาจบเภสัชศาสตร์ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แล้วเข้ารับราชการใ...

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (นายกรัฐมนตรี)

135   1 อ่านต่อ
ผมเคยคิดอยู่เสมอว่าผู้ที่จากโลกนี้ไปอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย หรืออุบัติ อันตรายใด ๆ นั้นเป็นผู้มีบุญอย่างล้นเหลือ เพราะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่ต้องทนทรมานทั้งกายและใจละอดีตปัจจุบันทั้งสิ้นไว้ให้ผู้อยู่หลังได...

พิชัย รัตตกุล (รองนายกรัฐมนตรี)

117   0 อ่านต่อ
อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร จากไปแต่เพียงสังขารและร่างกาย ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของท่านคงอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์และผู้ร่วมงานไปยาวนาน ท่านอุทิศกายและใจให้งานจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต ขอให้กรรมดีที่ท่านสะสมมาช้านาน จงส่งดวงวิญญาณท่านสู่ปรภพที่สงบสุขเ...

มารุต บุนนาค (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

143   0 อ่านต่อ
ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2528 ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ติดภาระกิจสำคัญจึงมอบหมาย ให้ผมเป็นประธานของที่ประชุมกรรมการหลายท่านได้ให้ความเห็น ต่าง ๆ กันมากมายซึ่งรวมถึงท่านอาจารย์ประดิษฐ์ด้วย ท่านได้ให้ความเห็นอย่างจริงจังแ...

เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

125   0 อ่านต่อ

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล