จำนวนเข้าชมเว็บไซต์
10813
 

บริการของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)

 
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) มีให้บริการด้าน การวิเคราะห์ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการให้คำปรึกษา


การวิเคราะห์ทางกายภาพ
 • Loss on drying (Gravimetric method)
 • Solubility
 • Swelling index
 • Determination of ash content
  (Total ash and acid-insoluble ash)
 • Extractive value
 • Foreign matter
 • Foaming index

  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
 • ตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญในสมุนไพรโดยปฏิกริยาการเกิดสีและลักษณะทางโครมาโตแกรม เช่น วิธี TLC, HPLC,LC-MS/MS

  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • วิเคราะห์ปริมาณน้ำมันหอมระเหยสารสำคัญหรือกลุ่มสารสำคัญในสมุนไพร โดยวิธี TLC, HPLC, UV,GC-MS, การกลั่นด้วยน้ำ เป็นต้น

  การวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารจำเพาะ
 • Total phenolic content
 • Total flavonoid content
 • Hydroxyanthracene Glycosides content
 • Total anthocyanin content
 • Total curcuminoid content
 • Total polysaccharide content
 • Total triterpenoid content
 • Total lactone content
 • Pesticide content
  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
 • รับพัฒนาวิธีวิเคราะห์ โดยเครื่องมือ TLC, HPLC, LC-MS/MS, UV

  ติดต่อศูนย์
  ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
 • DPPH assay


 •  
   
  ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
  Center of Analysis for Product Quality (Division of Natural Products)
  ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  Copyright © 2018-2024
   

  เว็บไซต์นี้ใช้ Cookies

  เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้