จำนวนเข้าชมเว็บไซต์
604
 

ติดต่อเรา

 
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์
เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 096-8123539
e-mail: mucapqnp@gmail.com
เวลาทำการ 9.00 – 16.00 น. 
 
 
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
Center of Analysis for Product Quality (Division of Natural Products)
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2018