จำนวนเข้าชมเว็บไซต์
11132
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)

          ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) - Center of Analysis for Product Quality (Division of Natural Products) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาวิธีและประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ตลอดจนให้บริการวิเคราะห์ความคงสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บริการของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)

          ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) มีการให้บริการด้าน การวิเคราะห์ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และการให้คำปรึกษา

ดูบริการทั้งหมดที่นี่

สถานที่ตั้งของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 
 
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
Center of Analysis for Product Quality (Division of Natural Products)
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2018-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookies

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้