คำไว้อาลัย

จากหนังสือพระราชทานเพลิงศพ "ครูประดิษฐ์"
   

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย

787  Views  

รำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร

          ถ้าเอ่ยชื่อ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ทุกคนก็จะรำลึกถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการพัฒนางานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนโยบายสำคัญของประเทศที่เกี่ยวกับยา สำหรับดิฉันแล้วซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่น ๓ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ อาจารย์ประดิษฐ์เป็นคณบดีในสมัยนั้น อาจารย์เปรียบเสมือนพ่ออีกคนของดิฉัน เนื่องจากตอนที่ดิฉันเป็นนักศึกษา และเป็นหัวหน้าทีมวอลเล่ย์บอลหญิงของคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ประดิษฐ์จะไปให้กำลังใจทุกนัดที่มีการแข่งขันกับคณะอื่น ๆ เมื่อเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย อาจารย์ประดิษฐ์จะดูแลอาจารย์ทุกคนเป็นอย่างดี อาจารย์ปกครองพวกเราอย่างมีความเมตตาและความยุติธรรม อาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับอาจารย์และข้าราชการฝ่ายสนับสนุนทุกคน อาจารย์ปกครองพวกเราเหมือนกับพ่อปกครองลูก 

          ในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร พวกเราชาวเภสัช มหิดล รู้สำนึกในคุณงามความดี และเกียรติคุณของอาจารย์ และจะนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

บทความอื่นๆ จากศิษย์เก่า

อาจารย์ประดิษฐ์ในภาพจำของผม ถ้าคนที่ไม่รู้จักอาจารย์ต้องมองว่าอาจารย์เป็นคนดุเข้าหายากแต่ สาหรับผมที่เป็นบัณฑิตรุ่น 3 เราจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์เป็นคนจริงจังกับการงานแต่ก็มีเมตตาและใส่ใจกับลูกศิษย์...

ฑีฆายุ ชัยะโสตถิ รุ่นที่ 3

คนละประโยคจากรุ่น 3 “ภาพจำ...อาจารย์ประดิษฐ์” อาจารย์ยิ้มง่ายใจดีอาจารย์เป็นนักสู้นักพัฒนาไม่ย่อท้ออาจารย์มีคำกล่าว from here we can go everywhere นั้น เพราะอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอาจ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

“อาจารย์ประดิษฐ์เกิดมาเพื่อสร้าง”คือผู้สร้าง สถาบัน แหล่งผลิตเป็นบัณฑิต เภสัชกร ที่โดดเด่นคือแบบอย่าง ของคุณครู ผู้สอนเป็น ทำให้เห็น จริยธรรม ตามครรลองคือขวัญใจ บรรดา เหล่าลูกศิษย์ อีกมิ่งมิ...

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด

ความสำเร็จของวิชาชีพเภสัชกรรม เกิดจากความรู้ที่สามารถทำให้ผู้บริโภคยา มีการเสี่่ยงต่ออันตรายจากยาที่ใช้ให้น้อยที่สุด แต่ได้รับผลในการป้องกัน หรือบำบัดโรคมากที่สุด
ประดิษฐ์ หุตางกูร
Copyright © 2021 - 2024
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา