หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เราสามารถใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมต่อเนื่องได้นานเท่าไร ควรตรวจติดตามสุขภาพด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่

ถามโดย ความรู้ไม่พอใช้ เผยแพร่ตั้งแต่ 26/02/2024-12:22:18 -- 943 views
 

คำตอบ

ในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสูงสุดของการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมอย่างต่อเนื่องจากรายงานความปลอดภัยของการใช้ยา แต่มีข้อมูลระบุว่าสามารถใช้ได้ถึงวัยหมดประจำเดือนหรือประมาณ 50-55 ปี หากไม่มีข้อห้ามใช้หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยาคุมกำเนิด [1] ดังนั้นก่อนใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดจึงควรได้รับการคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นก่อน โดยการใช้ยาคุมกำเนิดในหญิงอายุมากกว่า 35 ปีที่มีประวัติการสูบบุหรี่ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตันได้ [2] เนื่องจากการใช้ยาคุมกำเนิดมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม โดยความเสี่ยงนั้นขึ้นกับปัจจัยเฉพาะบุคคลด้วย เช่น ประวัติการเกิดโรคของคนในครอบครัว [3] การพิจารณาใช้หรือหยุดใช้ยาจึงขึ้นกับความจำเป็น ประโยชน์และความเสี่ยง โดยสามารถประเมินข้อมูลเหล่านี้กับเภสัชกรที่ร้านยาหรือปรึกษาแพทย์โดยตรง หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงอาจไม่จำเป็นต้องตรวจติดตามใด ๆ เป็นพิเศษ แต่ยังคงแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีตามปกติ

Reference:
1. Shifren J, Gass M; NAMS Recommendations for Clinical Care of Midlife Women Working Group. The North American Menopause Society recommendation for clinical care of midlife women. Menopause 21;2014:1038–62.
2. Cooper DB, Patel P, Mahdy H. Oral Contraceptive Pills. [Updated 2022 Nov 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430882/
3. Burkman R, Schlesselman JJ, Zieman M. Safety concerns and health benefits associated with oral contraception. Am J Obstet Gynecol. 2004;190(4 Suppl):S5-S22. doi:10.1016/j.ajog.2004.01.061

Keywords:
ยาคุมกำเนิด, ระยะยาว

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้