หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Semaglutide…สำหรับลดน้ำหนักในวัยรุ่น

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม ปี 2566 -- อ่านแล้ว 7,939 ครั้ง
 
Semaglutide เป็นยารักษาเบาหวานกลุ่ม glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist ที่ได้รับข้อบ่งใช้โดย US FDA สำหรับลดน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนตั้งแต่เมื่อปี 2021 จนล่าสุดเมื่อ 23 ธันวาคม 2022 ยานี้ยังได้รับข้อบ่งใช้สำหรับลดน้ำหนักในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ที่มีภาวะอ้วนอีกด้วย ซึ่งข้อบ่งใช้ที่เพิ่มเติมจากเดิมนี้อ้างอิงจากการศึกษา phase 3, randomized, double blind, parallel group, placebo controlled trial ที่ตีพิมพ์ใน The New England Journal of Medicine เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2022 โดยงานวิจัยนี้ทำในในวัยรุ่นที่มีีดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) ≥95th percentile หรือ BMI ≥85th ร่วมกับมีโรคเรื้อรังจากภาวะอ้วน (weight related comorbidity) อย่างน้อย 1 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอัดกั้น (obstructive sleep apnoea) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 201 ราย ผู้ป่วยในการศึกษานี้มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 37 kg/m2 ได้รับ semaglutide 2.4 mg ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สัปดาห์ละครั้ง เมื่อวัดผลที่ 68 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ semaglutide ร่วมกับการปรับพฤติกรรม (lifestyle intervention) สามารถลดดัชนีมวลกายและน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่มีการปรับพฤติกรรมอย่างเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังสามารถลดเส้นรอบเอว ลดระดับไขมัน (cholesterol, LDL, VLDL, triglrcerides) ลดระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1C) และลดเอนไซม์ตับ (ALT) ได้ สำหรับด้านความปลอดภัย อาการข้างเคียงที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ 42% (56 จาก 133 ราย) อาเจียน 36% (48 จาก 133 ราย) ท้องเสีย 22% (29 จาก 133 ราย) ปวดศีรษะ 17% (22 จาก 133 ราย) ปวดท้อง 15% (20 จาก 133 ราย) และไม่มีรายงานการเสียชีวิต เป็นต้น[1]

นอกจากข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นที่แสดงให้เห็นว่า semaglutide มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับลดน้ำหนักในวัยรุ่นแล้ว ยังพบข้อมูลว่าหลังจากหยุดใช้ semaglutide 7 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 75) พบว่าค่าดัชนีมวลกายในกลุ่มที่ได้รับ semaglutide เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 68 แต่ยังคงต่ำกว่า baseline เดิม อย่างมีนัยสำคัญ[1]

เอกสารอ้างอิง: Weghuber D, Barrett T, Pérez MB, Gies I, Hesse D, Jeppesen OK, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity. N Engl J Med 2022; 387:2245-57.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
semaglutide adolescent obesity
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้