เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

บุคลากรสายวิชาการ


รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

usa.chi@mahidol.ac.th

usa.chi@mahidol.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม , รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา :
 • B.Sc. (Pharmacy), Mahidol University, Thailand
 • M.A. (Economics), University of Southern California, USA
 • Ph.D. (Pharmaceutical Economics and Policy), University of Southern California, USA


ความสนใจพิเศษ :

Health Economics, Economic Evaluation, Pharmacoeconomics, Outcomes Research, Quality of Life Measurement, Multivariate Statistical Modelling, Data Management, Data Analysisงานวิจัยที่กำลังปฏิบัติ :
 • Cost-utility analysis of drug treatments in patients with chronic hepatitis B in Thailand
 • Cost-utility analysis of oxaliplatin as an adjuvant chemotherapy in patients with stage III colorectal cancer in Thailand
 • Development of the benefit package under the Natinal Health Security Office
 • Impact evaluation of National Essential Drug List Category E2 2008
 • Cost-effectiveness analysis and budget impact analysis of laparoscopic surgery compared with open surgery in Thailand
 • Cost-benefit analysis of trigger tool for preventing drug adverse effect in Thailand


ประสบการณ์ และ รางวัลที่ได้รับ :
 • Research Consultant, Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Thailand, 2007-present
 • Best Podium Presentation Award, the 3rd Asia-Pacific International Conference Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Seoul, Korea, 2008
 • Advisor of Thai delegates in 61st World Health Assembly, 2008
 • Member of sub-committees for the development of the National Essential Drug List, 2007
 • Members of the working group on pharmacoeconomics for the development of the National Essential Drug List, 2007-present
 • Chair of the committee for the development of methodological guidelines for health technology assessment in Thailand, 2007
 • International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Thailand Chapter – Board of Directors, 2006-present
 • The Royal Thai Government Scholarship, The Royal Thai Government, Bangkok, Thailand, 1996-2002
 • First Honour Award – The Overall Academic Performance, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 1995


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้