เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

บุคลากรสายวิชาการ


รศ.ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์

รศ.ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์

montarat.tha@mahidol.ac.th

montarat.tha@mahidol.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา :
  • B.Sc. (Pharm)
  • Ph.D. (Social and administrative pharmacy)


ความสนใจพิเศษ :

Pharmacoepidemiology, Outcome research, Health-Related Quality of Lifeงานวิจัยที่กำลังปฏิบัติ :


ประสบการณ์ และ รางวัลที่ได้รับ :


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้