เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 494/501  
QCC กับการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด

ตั้งแต่ 2-3 ก.ย. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 2,994 ครั้ง

บุคลากรชาวเภสัชฯได้รางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ปี 2549

ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,719 ครั้ง

คณะผู้จัดทำหนังสือสมุนไพรพื้นบ้านอีสานพร้อมด้วยที่ปรึกษา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ

ตั้งแต่ 05 ก.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 2,056 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานเภสัชสังคีตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,624 ครั้ง

การแสดงปาฐกถาพิเศษ ประดิษฐ์ หุตางกูร ครั้งที่ 3

ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,473 ครั้ง

  หน้า 494/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020