เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน


การเก็บยาในตู้เย็นควรเก็บบริเวณไหนดี ?


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพประกอบจาก : http://pimg.tradeindia.com/01530542/b/5/Refrigerator.jpg
อ่านแล้ว 27,412 ครั้ง  
ตั้งแต่วันที่ 03/05/2559
อ่านล่าสุด 3 ช.ม.ที่แล้ว
https://tinyurl.com/yc382qpk
Scan เพื่ออ่านบนมือถือของคุณ https://tinyurl.com/yc382qpk
 


คุณเคยได้รับยาจากโรงพยาบาลแล้วฉลากยานั้นระบุให้เก็บยาในตู้เย็นหรือไม่ หลายคนอาจเก็บยาไว้ช่องธรรมดาที่ส่วนประตูสำหรับไว้เก็บไข่เพราะสะดวกหยิบใช้ง่าย บางคนอาจเก็บไว้ในช่องสำหรับไว้เก็บผักผลไม้เพื่อจะได้แยกเป็นสัดส่วน แล้วเราควรเก็บบริเวณไหนของตู้เย็นดี?

ตู้เย็นตามบ้านทั่วไปที่นิยมใช้กัน คือตู้เย็นสองประตู โดยประตูบานบนเป็นช่องแช่แข็ง และประตูบานล่างเป็นช่องธรรมดา การปรับอุณหภูมิในตู้เย็นสามารถทำได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการโดยศึกษาได้จากคู่มือการใช้ตู้เย็นซึ่งผู้ผลิตได้ให้คำแนะนำไว้ สำหรับตู้เย็นที่ใช้ในการเก็บยานั้น ถ้าเก็บที่ช่องแช่แข็งอุณหภูมิจะต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส และถ้าเก็บที่ช่องธรรมดาอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส

คำแนะนำง่ายๆ ในการเก็บยาในตู้เย็นมีดังนี้
  • “เก็บยาในตู้เย็น” หมายถึงเก็บยาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นั่นคือตู้เย็นช่องธรรมดา นอกจากระบุชัดเจนว่า “เก็บยาในช่องแช่แข็ง”
  • ไม่ควรเก็บที่ส่วนประตู เพราะอุณหภูมิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเปิด-ปิดตู้เย็นเพื่อใช้งาน
  • หากเป็นตู้เย็นชนิดประตูเดียวที่ไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนช่องแช่แข็งและช่องธรรมดาชัดเจน ไม่ควรวางยาไว้บนชั้นบนสุดที่ใกล้กับช่องแช่แข็ง เพราะอุณหภูมิอาจเย็นเกินไปจนยาแข็งตัวได้ ควรวางที่ชั้นกลางของตู้เย็น
  • วางเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งค่าบวกและลบไว้ในตู้เย็น เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของตู้เย็นที่ใช้งานอยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส

งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 10 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมดข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์บทความ:
บทความในหน้าที่ปรากฎนี้สามารถนำไปทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้การนำไปทำซ้ำนั้นยังคงต้องปรากฎชื่อผู้แต่งบทความ และห้ามตัดต่อหรือเรียบเรียงเนื้อหาในบทความนี้ใหม่โดยเด็ดขาด และกรณีที่ท่านได้นำบทความนี้ไปใช้ในเว็บเพจของท่าน ให้สร้าง Hyperlink เพื่อสร้าง link อ้างอิงบทความนี้มายังหน้านี้ด้วย

-

 ปรับขนาดอักษร 

+

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020