เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หลักสูตร MU-HTA ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

อ่านแล้ว 705 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MU-HTA) พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และ Prof. Dr. Olivia Wu ร่วมให้การต้อนรับ คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และ Mr. Kiptiness Lindsay Kimwole เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์คลินิกอุดม คชินทร ชั้น 4 อาคารวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ การมาเยือนคณะฯ ของ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนผู้รับทุนรัฐบาลไทยชาวเคนยา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) Ms.Patricia Nyokabi และ 2) Ms.Tabitha Okech ซึ่งเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MU-HTA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเคนยา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาอีกด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 20 วินาทีที่แล้ว
21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้