ต้อนรับและรับรองเอกอัคราชทูตเคนย่าประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบนักศึกษาทุนของหลักสูตร HTA

ถ่ายโดย: IT เมื่อวันที่ 29/11/2565