เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบัน K-Agro Innovation (KAI)

อ่านแล้ว 1,931 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างคณะฯ และ สถาบัน K-Agro Innovation (KAI) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ทั้งนี้ สถาบัน KAI ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรผ่านโครงการ ’น่าน Sandbox’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับเกษตรกรของจังหวัดน่าน ผ่านการพัฒนาพืชสมุนไพรให้มีมูลค่าสูง ซึ่งสถาบัน KAI มีความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะฯ และจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมไปถึงการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำผลลัพธ์ไปขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Commercialization) ทั้งในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้