ประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบัน K-Agro Innovation

ถ่ายโดย: Research เมื่อวันที่ 13/7/2564