เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีรับมอบต้นไม้ ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3’

อ่านแล้ว 356 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมรับมอบต้นไม้และของที่ระลึกใน ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3’ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกล่าว และมีผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มคณะวิทยาเขตพญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมนโยบายการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากงานสื่่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020