เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีรับมอบต้นไม้ ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3’

อ่านแล้ว 1,262 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมรับมอบต้นไม้และของที่ระลึกใน ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3’ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกล่าว และมีผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มคณะวิทยาเขตพญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมนโยบายการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากงานสื่่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 9 วินาทีที่แล้ว
วิตามินซีกับโรคเกาต์ 21 วินาทีที่แล้ว
1 นาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้