เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดบรรยายออนไลน์ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สู่การใช้ชีวิตและการทำงาน

อ่านแล้ว 259 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00-22.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม MUPY Online Open New World: เปิดประตูสู่โลกกว้าง สู่การใช้ชีวิตและการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิงกชวรรณ เลิศชัยฤทธิกุล ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล รุ่นที่ 41 เป็นวิทยากรบรรยายและรวมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา การทำงานในยุคปัจจุบัน และการศึกษาต่อในต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและทักษะทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติและความตระหนักในการเป็นพลเมืองโลก เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020